Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Indicatie kinderen tot ca. 21 jaar 

Veel kinderen in deze tijd reageren erg gevoelig op hun omgeving en op voedingsstoffen. Die gevoeligheid is juist een prachtige eigenschap maar veel kinderen raken nogal eens uit balans door de vele prikkels in onze drukke maatschappij.


Zo kan er een sneeuwbaleffect ontstaan bij het kind waardoor het steeds meer moeite heeft met het staande blijven op school, thuis en bij vriendjes. 

Bij La Delfino worden er geen reguliere diagnoses gesteld. Er word gekeken naar hoe het kind van nature is. Dus met respect voor de eigenheid en hoe het zo gekomen is dat het zich nu zo voelt/gedraagt.

Doelstelling:

Doelstelling is in eerste instantie het kunnen begrijpen waarom uw kind zich zo voelt of gedraagt. We kijken naar het ontstaan ervan en naar de beste oplossing passend bij uw kind.

Hiervoor is een uitgebreid onderzoek nodig in een veilige, huiselijke setting zoals bij La Delfino. We meten de hersenstofwisseling, allergenen, zo nodig urine, voedingsstoffen en kijken hoe uw kind in verbinding staat ten opzichte van zijn/haar omgeving.


Het accentueren en gebruik maken van de mooie en sterke kanten van uw kind vinden wij erg belangrijk.


Vervolgens maken we een plan in welke volgorde wij uw kind het beste kunnen behandelen. Dit kan voor ieder kind anders zijn.

Hieronder een aantal indicaties die bij La Delfino doorgaans goed behandelt / begeleid kunnen worden.

Neem altijd eerst contact op met uw huisarts als u zich zorgen maakt over uw kind.

 • ADHD
 • PDD-NOS
 • ODD-CD
 • ADD
 • autisme
 • leer-, en concentratiemoeilijkheden
 • dyslexie
 • dysfasie
 • rouwverwerking
 • moeite met sociale contacten
 • angst, onzekerheid
 • pestgedrag
 • driftbuien
 • gepest worden
 • hoofdbonken voor bijv. het slapen gaan
 • hoog sensitiviteit
 • zinderlijkheids problematiek
 • eetproblematiek
 • gedrags, en opvoedingsmoeilijkheden
 • begeleiding bij verwerking van scheiding of overlijden van dierbaren.
 • Buikklachten
 • darmklachten
 • hoofdpijn etc.
 • depressie
 • voedingsintollerantie
 • etc.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.