Tarieve​n

Onderstaande tarieven zijn BTW vrij en per persoon

Intake Consult

€165

Sessie van 1,5 ​uur

Anamnese /gesprek

Meting / onderzoek

bespreking voorlopige bevinding / advies behandeling.

Eventueel uitleg nader onderzoek en te verwachten traject.

Vervolgconsult/nacontrole

€110


Sessie van 1 uur

Tussen-evaluatie

Meting / behandeling

Uitleg uitslagen lab onderzoek 


Uitleg vervolgtraject

Lang consult

€165​


Sessie van 1,5 uur

Extra lange sessie voor complexe behandeling bij trauma​ en voor mensen die van ver komen en wat meer tijd wensen voor uitleg

Tussen evaluatie

Bespreking behandelplan