Wer​kwijze

La Delfino werkt vanuit de PNEI, orthomoleculaire geneeskunde en integratieve kindertherapie. Daarnaast is er een mogelijkheid tot DNA-onderzoek. Aldus; verschillende stromingen binnen de alternatieve en reguliere geneeskunde worden gecombineerd om u zo uitgebreid mogelijk te helpen.

PNEI

Bij La Delfino werken we vanuit de PNEI, ofwel de Psycho- Neuro- Endrocrino- Immunologie. Een hele mond vol! PNEI houdt in dat er naar de samenhang tussen verschillende systemen in het lichaam wordt gekeken. Om de psyche beter te begrijpen worden ook het zenuwstelsel, de hormonale balans en het immuunsysteem in kaart gebracht. De psyche en het lichaam hebben immers een grote invloed op elkaar.


Om een optimaal beeld te krijgen van uw gehele systeem kan er gebruik gemaakt worden van een breed scala aan laboratorium onderzoeken. Zo kunnen we lab afnemen voor het onderzoeken van de volgende systemen: hormonen, energie, depressie, darmflora en aminozuren. Wij werken hiervoor samen met verschillende laboratoria, zoals Biovis en World Health Laboratories. Aan de hand van de bevindingen tijdens de intake en eventueel deze onderzoeken kan er een behandelplan worden opgesteld. Dit plan wordt voor iedereen op maat geschreven.

Orthomoleculaire geneeskunde

Vanuit de ortho (goed) moleculaire (bouwstenen van het lichaam) geneeskunde wordt ernaar gestreefd om voedingsstoffen in het lichaam in balans te brengen. Dit is een vorm van natuurgeneeskunde, waarbij dus enkel natuurlijke middelen worden gebruikt. 

Veel klachten kunnen worden veroorzaakt door een tekort aan voedingsstoffen in combinatie met een overschot aan belastende stoffen in het lichaam. Samen kijken we naar het optimale voedingspatroon, passend bij uw lichaam en leefstijl. Dit kan worden aangevuld met supplementen. Door een aanpassing in het voedingspatroon en het inzetten van passen de suppletie kunnen vaak al veel klachten worden verholpen. 

Voorbeelden van problemen die we hiermee kunnen verhelpen zijn:

Problemen met gewichtsverlies, Diabetes Mellitus, ondersteuning bij onregelmatig werken of werken met chemicaliën, darm- en buikklachten, ADHD/autisme, depressie, chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, candida syndroom, hoofdpijn, slaapproblemen, ontstekingsklachten, allergieën, ziekte van Ménière, whiplash, hernia en kanker (aanvullend op reguliere behandeling).​ 

Integratie​ve kindertherapie

Bij de integratieve kindertherapie wordt de mens wederom als een geheel beschouwd. Het is een vorm van psychotherapie waarbij lichaam, psyche en geest in acht worden genomen. Het eigen herstellende vermogen van het kind staat hierbij centraal. De therapeut gaat spelenderwijs in gesprek met het kind om er zo achter te komen wat de gevoelens, gedachten en behoeftes van het kind zijn. De zelfstandigheid en kracht van het kind zijn hierbij erg van belang.